Åklagaren i Johan-fallet kommenterar

Ekot fortsätter granskningen av det våldsamma polisingripandet som ledde till Johan Liljeqvists död för två år sedan. Nu kommenterar den ansvarige åklagaren i fallet, Bo Lindgren, bristerna i utredningen som bland annat innebar att det helt mot reglerna dröjde flera dagar innan polisen kontaktade honom.

– Det är ju fem dagar. Det är ju inte snabbt naturligtvis.

Kunde du vara en aktiv förundersökningsledare under de fem dagarna?

– I och med att jag inte var inkopplad så är ju det en omöjlighet.

Vad säger du om det?

– Det får ju bedömas av andra, säger Bo Lindgren.

Johan Lilljeqvist dog efter ett våldsamt polisingripande i Göteborg för snart två år sedan. Rättsläkaren har slagit fast att Johans död har samband med polisingripandet. Ändå har ingen åtalats.

Ekot har tidigare granskat den nedlagda förundersökningen och hittat stora brister. Förundersökningen togs därför upp igen med en ny åklagare.

Ekots fortsatta granskning av fallet visar att det finns stora likheter med det 15 år gamla Osmo Vallo-fallet.

I den statliga utredning som udnersökte vad som hänt i Karlstad efter ingripandet mot Osmo Vallo fick polisen kraftig kritik eftersom det dröjde innan åklagaren informerades om polisingripandet där Osmo Vallo dog.

Samma sak upprepades alltså i Göteborg efter det våldsamma polisingripandet mot Johan Liljeqvist.

Men det finns fler paralleller mellan fallen och det gäller framför allt hur åklagarna arbetat.

Vice chefsåklagare Bo Lindgren var den som ansvarade för utredningen efter Johan Liljeqvists död.

– Det får ju prövas vad som borde gjorts och inte gjorts. Och jag är inte den som granskar just de sakerna.

När man tittar på ditt agerande under förundersökningen så är det väldigt likt den hårt kritiserade åklagaren i Osmo Vallo-fallet.

– Ja.

Du var inte med vid några förhör, beslutade inte om rekonstruktion och väldigt sena förhör med poliserna.

– Det kommer ju att tittas på och det får ju utvärderas naturligtvis. Jag är medveten om det. Det är villkoren för verksamheten, säger Bo Lindgren.

Ekot har tidigare i dag rapporterat att den nye åklagaren som nu granskar Johan Liljeqvist-fallet bedömde att den fördröjning som skedde innan polisen informerade åklagaren var så allvarlig att han inledde en förundersökning mot de poliser som jobbat med fallet.

Efter en och en halv månads utredning har nu åklagaren lagt ner förundersökningen.

Men fortfarande pågår brottsutredningen mot de poliser som ingrep mot Johan Liljeqvist.

Göteborgspolisen har avböjt att kommentera fallet.

Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se