Pengar till byggnadsvård

Riksantikvarieämbetet har delat ut 5,5 miljoner kronor till länsstyrelsen i Norrbotten för bidrag till kulturmiljövård.

Pengarna ska främst gå till insatser för att vårda skyddade byggnader. Sammanlagt har 190 miljoner kronor getts i anslag för bidrag till kulturmiljövården i landet.