Mindre vattenånga har saktat av den globala uppvärmningen

Den globala medeltemperaturen har stigit långsammare än förväntat de senaste tio åren, trots ökande utsläpp av koldioxid. Det hävdar en grupp amerikanska forskare som menar att orsaken är att mängden vattenånga i stratosfären har minskat.

(RÄTTELSE av denna artikel införd 4/2 2010 pga formuleringar som går att tolka som att den globala medeltemperaturen skulle ha sjunkit under 00-talet, vilket inte är fallet/ VET RED)

Vattenånga är en kraftfull växthusgas. Mängden vattenånga i stratosfären, alltså 10-50 kilometer upp i luften, har minskat sedan slutet på 1990-talet. Det har en amerikansk forskargrupp under ledning av Susan Solomon, tidigare ordförande för den vetenskapliga arbetsgruppen inom FN:s klimatpanel, kommit fram till. Forskargruppen menar att det är ett skäl till att jordens medeltemperatur inte har ökat lika kraftigt under 2000-talet som förväntat.

Mellan år 1980 och 2000 pekade de globala temperaturkurvorna kraftigt uppåt, enligt FN:s klimatpanel. Men det var också en period då vattenångan ökade i stratosfären och kan ha bidragit till temperaturökningen.

Det har förstärkt temperaturökningen fram till 2000-talet, men har faktiskt gjort att temperaturens ökningstakt minskat efter år 2000, kommenterar klimatforskaren Jörg Gumbel vid Stockholms universitet, rapporten.

Vattenånga som transporteras upp i stratosfären via höga tropiska moln påverkar klimatet. Men hur vattenångan rör sig, vad som styr, är ännu oklart.

– Detaljerna vet vi förvånansvärt lite om, samtidigt som vi vet att det är väldigt viktigt för att förstå helheten av klimatet i hela atmosfären, säger Jörg Gumbel.

Den nya artikeln betyder inte att varken de amerikanska forskarna eller Jörg Gumbel ifrågasätter att det trots allt pågår en mänskligt påverkad global uppvärmning.

– Jag tycker att det är tvärtom. Om Susan Solomons förslag visar sig korrekt så har vi hittat förklaringen till varför den globala temperaturökningen har (tillfälligt) plattats av något under de senaste åren. Detta ökar (snarare än att minskar) vårt förtroende i den vetenskapliga beskrivningen av klimatet som ligger bakom IPCC-arbetet, anser Jörg Gumbel.

Men det är viktigt att ta in vattenångan som en faktor i systemet. Dagens klimatmodeller har inte kunnat förutse en inbromsning av uppvärmningen de senaste tio åren, enligt Jörg Gumbel. Ett skäl är att modellerna mest handlar om troposfären, alltså lufthavet från markytan upp till 10 kilometers höjd. Den nya rapporten understryker vikten av att framtidens klimatmodeller även måste inlemma stratosfären.

– Det fina med den här forskningsartikeln är att det går en bit längre än vad vår nuvarande klimatforskning kanske går. Det visar mycket tydligt hur viktigt det är att ta hänsyn till alla delar av atmosfären när man vill göra simuleringar av framtida klimat, säger Jörg Gumbel.

Referens: Contributions of Stratospheric Water Vapor to Decadal Changes in the Rate of Global Warming, S. Solomon et al, www.sciencexpress.org / 28 January 2010 / Page 4 / doi: 10.1126/science.1182488

Referens: Contributions of Stratospheric Water Vapor to Decadal Changes in the Rate of Global Warming, S. Solomon et al, www.sciencexpress.org / 28 January 2010 / Page 4 / doi: 10.1126/science.1182488

Länkar: