Astrid Lindgrens barnsjukhus granskas

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna har den senaste tiden uppmärksammats vid flera tillfällen på grund av misstänkta felbehandlingar. Nu ska landstinget i Stockholm granska situationen.

Barbro Fridén, divisionschef vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus välkomnar granskningen, men menar också att den senaste tidens uppmärksamhet kan ge en orättvis bild av deras verksamhet:

– Vi är det största barnsjukhuset i Sverige. Vi ansvarar för mellan 25 och 30 procent av Sveriges barn. Det är vårt upptagningsområde. Förutom det tar vi hand om svårt sjuka barn från Sverige och Skandinavien. Tittar man på antalet vårdtillfällen som vi har och antalet lex Marior som vi gör, så är vi inte exceptionella på något sätt, säger Barbro Fridén.

Sedan en läkare greps vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna för snart elva månader sedan, misstänkt för dråp på ett spädbarn, har uppmärksamheten varit stor kring de anmälningar som gjorts här både av personal och patienter med anhöriga.

Senast i måndags inledde polisen en förundersökning gällande en sjuårig pojkes död vid sjukhuset.

I det fallet har sjukhuset inte gjort en anmälan till Socialstyrelsen, en så kallad lex Maria. Man gör bedömningen efter att ha rådgjort med ett tiotal läkare från olika sjukhus att inga fel begåtts av vårdpersonalen.

Men anmälningarna totalt har blivit fler här under förra året jämfört med 2008, samtidigt som många är rädda för att hamna på en löpsedel om de gör en, säger Barbro Fridén:

– Jag tillbringar väldigt stor del av min arbetstid bara med att gå runt och säga till att ni måste fortsätta anmäla. Det här är vårt enda sätt att hantera de fel vi begår och bli bättre. För vi har en nollvision att inte ha några vårdfel alls.

Den här rädslan och oron som du beskriver, kan inte den leda till att det blir fler incidenter?

– Ja, det kanske det gör, men jag har inte sett några tecken på det faktiskt.

I vår kommer alltså landstinget att granska Astrid Lindgrens barnsjukhus. En utomstående kommer att titta närmare på deras patientsäkerhet, tillgänglighet och bemötande och sedan jämföra detta med andra universitetssjukhus med liknande uppdrag. En revision som ska vara klar i vår.

Tittar man på antalet lex Maria-anmälningar här, så gjordes nio stycken under 2008, ett antal som växte till 15 under förra året.

Tio av dem rör läkemedelsordinationer och feldoseringar. Från sjukhusets håll understryker man då att det utförs drygt en och en halv miljon läkemedelsordinationer årligen enligt deras uppskattningar.

Men vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg som har en liknande verksamhet sjönk antalet lex Maria-anmälningar från nio 2008 till tre förra året. Samtidigt som antalet anmälningar till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är mer än hälften så många där, jämfört med Astrid Lindgrens barnsjukhus:

– Men vi har ett större upptagningsområde, så vi har fler barn som vi har ansvar för.

Det förklarar skillnaden i statistiken?

– Sannolikt, men det får den här granskningen visa, säger Barbro Fridén, divisionschef vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se