Regn och snö viktigare än glaciärer

När det nu visat sig att IPCC hade fel om att Himalayas glaciärer smälter redan till år 2035 vilket skulle hotat vattenförsörjningen för miljontals människor så kan man ju undra om det innebär att allt är frid och fröjd då?

, glaciär och vattenforskare vid International Centre for Integrated Mountain Develepment (ICIMOD) i Nepal säger till :
– Det har varit alldeles för mycket fokus på glaciärer. Det finns andra viktiga faktorer som påverkar floderna öster om Himalaya, som regn och snöfall.

I en studie från Världsbanken visade det sig att mindre än 5 % av vattenmassorna i Ganges kom från glaciärernas smältvatten.

Det finns vetenskapliga studier som tyder på att vissa av västra Himalayas glaciärer växt snarare än krympt under senare år. Möjligen på grund av att en ökande global temperatur fått jetvindar att föra med sig mer fukt från Atlanten och Medelhavet. Glaciärerna på östsidan verkar däremot krympa, och stora smältvattensjöar har bildats på vissa håll. Men det är alldeles för tidigt att säga säkert att detta har med den globala uppvärmningen att göra.

Monsunregnen 2009 var oberäkneliga, på vissa håll ovanligt starka, andra svaga och regnet kom tidigare än vanligt.
– Men det ligger  säger Kumar Kanikicharla, vid Indian Institute of Tropical Meteorology till BBC. Våra modeller visar att först i mitten av 2000-talet kommer monsunregnen öka med 8-10 % jämfört med idag

William Lau på Nasa´s Goddard Flight Center som leder deras atmosfärforskning, visade i en studie förra året att sot och partiklar i luften fått temperaturen i Indien att stiga snabbare än på andra håll vilket kan påverka monsunen. Frågan är bara hur. Klimatmodellerna ger inga säkra svar. Det kan både leda till mindre och mer regnmängder framöver. Och därmed mer eller mindre regn i alla de floder som bringar vatten till miljontals indier och kineser.

– Några länder i regionen vägrar att dela med sig av sina vattendata, eftersom de anser att de är konfidentiella, berättar Mats Eriksson på ICIMOD. Därför är det inte lätt att göra vetenskapliga studier om framtidens vattenförsörjning.

Klotet planerar att skicka en reporter till Himalayas glaciärer (Kina) inom kort, och återkommer sen med rapport...

Tipsa oss gärna om svenska forskare att prata med inför den resan.