Skarp kritik mot Imanskolan i Uppsala

Imanskolan i Uppsala uppfyller inte de krav som ställs på fristående grundskolor. Det konstaterar Skolverket som genomfört en fördjupad granskning av skolan och kräver förändringar. Annars kan tillståndet dras in.
Skolverket har gjort fördjupade granskningar av samtliga muslimsk/arabiska friskolor som i våras uppmärksammades i SVT:s program Dokument inifrån. Totalt ingick nio friskolor, däribland Imanskolan i Uppsala i programmet, och i de tidigare kontrollerna som Skolverket gjort har Uppsalaskolan friats från misstankar om att skolan inte anmälde misstänkt barnmisshandel till socialtjänsten. Efter den djupare granskningen tvingas Imanskolan i Uppsala och The modern school i Stockholm att genomföra en mängd förändringar för att få behålla tillståndet. Skolverket räknar upp sex punkter som Imanskolan måste åtgärda. De måste redovisa hur bristerna i skolans styrning och ledning ska åtgärdas och hur elevvårdsarbetet ska bedrivas för att säkerställa att skolan följer skollagen. Senast den 2 februari ska Imanskolans ledning redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras. Annars drar Skolverket in Imanskolans friskoletillstånd. Kontakta reportern: Anna Gustafson