Gör din egen klimatmodell

För första gången lanseras nu ett svenskt verktyg på nätet där man själv kan kolla olika scenario för framtidens klimat. Programmet har tagits fram av professor Christian Azar vid Chalmers tekniska högskola för att göra den komplicerade klimatforskningen tillgänglig för allmänheten. Bland annat kan man själv testa hur olika mått på klimatkänslighet ger helt olika resultat.

– Det är en av de viktigaste faktorerna som bestämmer hur varmt det kommer att bli i framtiden det är hur känsligt klimatet är. Och därför är det viktigt att se hur betydelsefull den här aspekten är, anser Christian Azar.

Med kan man själv bestämma hur mycket koldioxid som skall släppas ut i atmosfären och sätta årtal för när utsläppen skall minska. Dessutom kan man prova olika mått på hur känsligt klimatet är - det vill säga hur mycket temperaturen stiger när koldioxidhalten i atmosfären fördubblas - vilket är en av de stora osäkerheterna i dagens klimatforskning.

Med en enkel knapptryckning ber man sedan programmet att räkna ut den globala uppvärmningen. På en tidsskala kan man då lätt se hur olika kombinationer av utsläppsnivåer, årtal och klimatkänslighet får temperaturkurvan att stiga olika snabbt. Modellen bygger på etablerad forskning som finns med i rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC där professor Christian Azar själv bidragit med studier, och Azar tycker att det är viktigt att var öppen med osäkerheterna i dagens klimatmodeller men också att agera för att inte ta onödiga risker.

– En del skulle kanske kunna ta den här osäkerheten till intäkt för att ja, ja då väntar vi i 30 år och sen börjar vi agera. Men visar det sig att klimatkänsligheten är mellanhög eller hög då har vi inte den tiden att vänta så att säga, säger Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem vid Chalmers tekniska högskola.

Marie-Louise Kristola
marie-louise.kristola@sr.se