Sjukhusstatistik

Knivskadorna blir fler och svårare

Misshandel och knivöverfall ökar kraftigt, visar statistik från akutmottagningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Södersjukhuset i Stockholm. Samtidigt menar forskare att våldsbrotten legat på samma nivå sedan 1990-talet.

Greger Nilsson, traumakoordinator på Sahlgrenska, ser fler riktigt allvarligt knivskurna offer.

– De har också ökat till antalet och man ser där också att de allvarliga skadorna av knivsticken har ökat, man är stucken på mer än ett ställe och att man är stucken i allvarliga organ, säger han.

2002 behandlades tio personer för livshotande knivhugg på Sahlgrenska i Göteborg, förra året tog man hand om 68 allvarligt skadade personer.

– Det är unga människor som är svårt skadade och utvecklingen har skett ganska snabbt. När man började med detta 2000/2001 var det ovanligt med allvarliga knivstick, men nu är det ju "vardagsmat" för oss. Det sker varje fredag-lördag, någon form av allvarlig skada. Det är en ganska skrämmande utveckling att man numera är van ta hand om de här patienterna, säger Greger Nilsson.

Antalet svårt misshandlade personer har nästan tredubblats på sju år. Både på Södersjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg ser man att våldsoffer har fler skador nu jämfört med i början av 2000-talet.

– Det är framför allt så att det blir mer skador på fler organ, att man är mer slagen, mer stucken, säger Greger Nilsson.

Brottsförebyggande rådet, Brå, som följt och analyserat brottsutvecklingen under flera decennier hävdar att våldsbrottsligheten inte ökat sedan 1990-talet.

Enligt Felipe Estrada, forskningschef på Brottsförebyggande rådet visar de enkäter, som de gör med vanliga svenskar, den riktiga utvecklingen.

– Tittar man då på de frågeundersökningar där allmänheten får berätta om sin utsatthet till exempel för våld som är så pass grovt att man behövde uppsöka vård, så ser det sedan 1990 ganska oförändrat ut, säger han.

Alla tycks vara överens om att den brottsstatistik som används många gånger är svårtolkad, men för Greger Nilsson på Sahlgrenska universitetssjukhuset visar deras statistik verkligheten.

– Det är ju en människa bakom varje siffra så när jag säger att vi hade 125 stycken livshotande skador 2008 innebär det 125 människor som har kommit hit och sökt. Sedan är det inte säkert att alla dessa har polisanmält händelsen, säger han.

Problemet är, menar forskningschef Felipe Estrada på Brå, att det är så få sjukhus i landet som för statistik över våldsoffer.

– Det skulle vara mycket bättre om vi hade en mer fullständig statistik som inte bara täcker vissa sjukhus och att vi hade ett rapporteringssystem som gör att vi får in samtliga fall i landet, säger han.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se