Särskilda matprogram för Haitis kvinnor

I Haitis huvudstad Port-au-Prince har FN:s matprogram nu öppnat 16 fasta utlämningsställen, där enbart kvinnor ska kunna hämta ut matransoner till sina familjer. Skälet är att många familjer tidigare blivit utan mat.

Det har skett när  kvinnor och barn trängts undan när ris, bönor och matolja distribuerats via bilflak och lastbilar till jordbävningsoffren i Haiti.

FN:s matprogram säger att man på detta sätt hoppas kunna förse två miljoner människor med mat under två veckor.

FN:s matprogram säger också att man ska samarbeta med de lokala haitiska myndigheterna, så att män som är i behov av mathjälp inte blir utan.