Förvandling av 50-öringar

1 februari 2010

Från och med den 1 oktober 2010 upphör 50-öringen att gälla som betalningsmedel i Sverige. Men det finns annat 50-öringarna kan användas till. Det vet Ulla Andersson i Nora som i många år gjort bokmärken av myntet. Nu börjar hon samla in mynt för att kunna sälja till välgörande ändamål.