Karlskoga

Kommunen övertar hela energibolaget

Karlskoga kommun köper 49 procent av Karlskoga Energi&Miljö av Fortum. Kommunen äger sedan tidigare de resterande 51 procenten och blir nu alltså ensam ägare av Karlskoga Energi&Miljö. Idag har affären blivit klar och avtalet har undertecknas.

Karlskoga kommun betalar 435 miljoner kronor för aktierna. Fortum säger i en kommentar att man säljer sin del av bolaget eftersom exempelvis bredbandsutbyggnad och produktion av dricksvatten som är en del av Karlskoga Energi och miljös verksamhet inte tillhör Fortums kärnverksamhet och att en annan ägare har bättre möjligheter att utveckla de delarna.