Måndagen den 1 februari: Tryggare är alla andra?

Skåningarna känner sig otryggast i landet. Det visar en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ gör årligen sin trygghetsundersökning genom att intervjua 14 000 personer i landet. Huvudfrågeställningen handlar om otrygghet och det handlar om hur man känner sig när man ensam går ute i sitt bostadsområde sent på kvällen.

De flesta i Sverige känner sig trygga och är inte rädda för att drabbas av brott men i Skåne känner man sig otryggast i landet.

Undersökningen visar att kvinnor och äldre personer känner sig mer otrygga än män och yngre.