Nytt skogsbruk hotar mångfalden

Storskalig gödsling av skogsmark och ökad plantering av främmande trädslag för att få den svenska skogen att växa snabbare. Det är förslag som nu diskuteras i skogssverige. Men en så radikal förändring av det svenska skogsbruket är också ett stort hot mot den biologiska mångfalden, anser kritiker. Reportage av Sven Börjesson. Samtal med Johan Bodegård, chef för artdatabanken och Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel.