Fler med funktionshinder pluggar

Det var många personer som började läsa på högskolor och universitet förra året. Och antalet studenter med funktionshinder, som till exempel synskada, adhd eller rörelsehinder, blev 22 procent fler jämfört med året innan.

 Hur funkar det för dig? Pluggar du med funktionshinder?

2009 var det 7 500 studenter med funktionshinder som studenter på högskolor och universitet. Sedan 2008 har det blivit 1 300 studenter fler som varit i kontakt med de särskilda samordnarna ute på skolorna och den ökningen är rekordstor.

– Vi hoppas att det här är ett trendbrott, säger Monika Svalfors som är samordnare för ett samarbete mellan alla universitet och högskolor för studenter med funktionshinder.

Hon hoppas alltså på att ökningarna kommer fortsätta vara så här stora.

– Rent statitiskt borde det vara fler som söker sig vidare till högre studier, säger hon.

Det är personer med läs- och skrivsvårigheter och kognitiva problem, som till exempel ADHD och aspergers som är de största grupperna av studenter med funktionshinder och det är också de som som ökar mest nu.

26-årige Karl Fredrik Ahlmark, som är synskadad, är inne på sitt femte år på Göteborgs universitet där han läser Europaprogrammet. Han tror att ökningen bland personer med funktionshinder delvis beror på att det senaste årets ökade arbetslöshet kan ha drabbat personer med funktionshinder mer än andra – men tycker också att skolornas arbete med funktionshinderfrågor blivit bättre de senaste åren och att det är en del av förklaringen till att fler med funktionshinder pluggar i dag.

– Det kan ha fått många som tidigare var tveksamma att faktiskt söka till universitetet, säger han.

Jonas Franzén
jonas.franzen@sr.se

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se