Jan Sonnergaard

Radiator är ett typexempel på ord som inte går att använda när man skriver poesi. Det fick den blivande danske författaren Jan Sonnergaard lära sin när han studerade på Köpenhamns universitet. Det finns gott om folk som försöker sätta regler för vad som är möjligt och omöjligt, inte bara i litteraturen, utan också i världen utanför, och det innebär ett ständigt hot: att reglerna, dag för dag, ska bli mer och mer uttalade och mindre och mindre förhandlingsbara.

Vem kunde till exempel tro, för tio år sedan, att det i dag skulle finnas mängder av danska medborgare som bott i utlandet och inte får återvända hem på grund av att de gift sig med en utlänning?

Jan Sonnergaard har i tre novellsamlingar klätta av klassamhället, samvetslösheten och nöden i dagens Danmark. Jesper Meijling samtalar med honom om litteratur, moral, verklighet och att det är mer tabu i Danmark att prata om kärlek, än om piercade könsorgan.

Ursprungligen sänt måndagen den 20 oktober 2003