Tema: Inåtakrobatik

Hur överlever man isolering?
I Tendens möter vi den här veckan tre inåtakrobater - tre människor som på olika sätt tvingats leva isolerade.
Vad kan man hitta - när man blir ensam med sig själv?