Patent på kroppens gener

I USA har en rättegång just inletts som kan få stor betydelse för rätten att patentera gener. Det är företaget Myriad Genetics patent på två bröstcancergener som nu ifrågasätts.

Bröstcancergenerna hörde till de första som kunde kopplas till en viss sjukdom och därmed till möjligheten att tjäna pengar på gentester och mediciner. Företaget Myriad Genetics amerikanska patent beviljades redan i mitten av 1990-talet och patenträtten på gener har sedan dess blivit en stridsfråga.

Förespråkarna menar att rätten att ta patent och tjäna pengar på sina resultat krävs för att forskningen ska gå framåt, medan motståndarna anser att patentering tvärt om hindrar det fria flödet av information och leder till monopolsituationer med dyrare tester och läkemedel som följd.

Onkologiprofessor Håkan Olsson i Lund kommenterar:

– Man vill upphäva rätten att ta patent på det här sättet, vilket är en väldigt stor grej eftersom det har kommit väldigt många patent på gener efter de här bröstcancergenerna, säger onkologiprofessor Håkan Olsson, vid Lunds universitet, i en kommentar.

Den pågående domstolsprocessen drivs av amerikanska läkar- och patientorganisationer i samarbete med den amerikanska medborgarrättsrörelsen ACLU. De anser att patent på gener har beviljats på felaktig grund, något som Håkan Olsson håller med om:

– Det rör sig om en upptäckt och inte en uppfinning, det är alltså absurt att man kan patentera sådant som redan finns i naturen.

Men förespråkarna för patenträtten på gener pekar på att det finns en lång tradition av att bevilja patent för kemiska substanser, även sådana som finns i naturen.

– Jag skulle hellre vilja tala om DNA-molekyler än gener, för då förstår man att det är en kemisk molekyl. Om man framställer eller isolerar en kemisk substans från naturen för första gången, så anses den vara ny enligt patentverket och då går den att patentera, säger Lars Höglund som är patentchef på läkemedelsbolaget Biovitrum och hör till förespråkarna av patenträtten.

Ulrika Björkstén
ulrika.bjorksten@sr.se

Tidigare publicerat på samma ämne: