Rättelse: Ingen minskning av temperaturen

I fredags (den 29 januari) rapporterade vi om en ny studie kring hur minskad vattenånga i stratosfären påverkat klimatet under senare år. Man kunde då få intrycket att den globala medeltemperaturen sjunkit under det senaste decenniet. Det är inte korrekt. Däremot har den globala uppvärmningen mattats av under 00-talet, vilket kan förklaras av den nya forskningsrapporten.