P1-MORGON FREDAG 5 FEB

Snöröjare om tak som rasar

De senaste dagarna har flera tak rasat samman på grund av stora mängder snö. Vi direktsänder från ett tak i Stockholm med Jan-Erik Olsson som arbetat med snöröjning i över 30 år. Nikolaj Tolstoj, enhetschef på Boverket, kommenterar takrasen. Kl 7.20