gävle

Gata till minne av facklig pionjär

På tisdag invigs en ny gata i Gävle till minne av en av den svenska fackföreningsrörelsens föregångsmän. Det handlar om Olof Danielsson som var en pionjär inom arbetarrörelsen i Gävle och var den förste socialdemokraten och arbetaren som valdes in i stadsfullmäktige 1901.

På 1890-talet var han den ledande förhandlaren under två stora strejker i Gävle, och när Svenska Sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet bildades 1897 så blev han förbundets första förtroendeman och organiserade arbetare i hela landet.

Gatan placeras utanför Folkets Hus i Gävle.

Till invigningen så kommer Olof Danielssons släktingar från olika delar av Sverige men även från Australien.