Idrott och kön

När Christina Nordström var 17 år var hon en hårt tränande och tävlande orienterare. Då fick hon reda på att hon var både man och kvinna. Idag, drygt 30 år senare, är hon öppen med sin intersexualitet och önskar att både sjukvården och det internationella sportsamfundet tar emot kvinnor med flytande könstillhörighet bättre än hon blev. Reportage av Anna Landelius. Medverkar gör Martin Ritzén, professor i endokrinologi vid Karolinska institutet i Stockholm och medicinsk rådgivare till Internationella Olympiska Kommittén i frågor som rör dopning med hormoner.