Borås

Ny friskola oroar politikerna

En ny fristående grundskola i Brämhults kommundel skulle slå sönder den kommunala Bodaskolans sammanhållning. Oroande, menar både (M) och (S) som helst ser att Bodaskolans elever tillfälligt flyttas till AMU Center.

Bodaskolans 700 elever kan stå inför en stor flytt. Under nästa år funderar kommunledningen på att skicka 150 låg- och mellanstadieelever till Särlaskolan eller Erikslundsskolan - i andra änden av stan när Bodaskolans hus 1 renoveras.

Läsåret efter skulle det vara högstadiets 550 elevers tur att göra samma sak - om kommunens Lokalförsörjningskontor får som det vill.

Samtidigt funderar den fristående grundskolan Lärande i Östergötland på om man ska hyra lokaler på AMU Center på Svensgärde. Skolan har fler förslag men AMU Center är ett, och trolig skolstart blir höstterminen 2011. Då skulle förmodligen en del elever välja friskolan - och Bodaskolan splittras ytterligare.

Socialdemokraternas Lena Palmén tror att elever med liknande bakgrund skulle välja lika och olika grupper glida från varandra - segregeras.

– Ja, det klart det är ett jättestort bekymmer, säger Lena Palmén (S).

Karl-Gustav Drotz vill att Lokalförsörjningskontoret tar reda på hur mycket dyrare det blir om kommunen hyr in sig på AMU Center i stället för att använda egna tomma lokaler.

Det vore det allra bästa, tycker Moderaternas Lars Dahlén.

– Är det nu så att vi vill ha tillbaka eleverna till Boda, som kostar 100 miljoner att bygga om, så tycker jag att det är värt att hyra AMU Center istället för att använda kommunens egna lokaler.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se