Elvira stoppas tills vidare

Elvira, Civilförsvarets IT-system för katastrofberedskap som skulle etableras i Sollefteå som en del av Överstyrelsen för civil beredskap stoppas tills vidare. Systemet är ofullkomligt och tekniskt omodernt.
Det menar regeringens utredare Gunnar Holmgren i sin kritiska granskning. Elvira skulle samordna olika myndigheters information vid katastrofer och skulle vara igång i slutet av året. Det har tagit tio år att utveckla systemet som hittills har har kostat 130 miljoner kronor. Holmgren menar att systemet både är ofullkomligt och tekniskt omodernt. I januari dömde Statskontoret ut Elvira.