Hvitfeldtska gymnasiet

Vann fysikpris

Göteborg tog hem första delen i Wallenbergs fysikpris - fysiktävlingen för gymnasister.

Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg segrade i lagtävlingen, men den individuella tävlingen fortsätter.

Femton elever går vidare till Sverigefinal och därefter hägrar den internationella fysikolympiaden i Kroatien i juli.

Tävlingen arrangeras av Svenska Fysikersamfundet med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.