Jösses flickor, nu firar vi kvinnodagen igen!

58 min

Det var på en kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 som den tyska kvinnorättskämpen Clara Zetkin föreslog en internationell kvinnodag. Hör program om kvinnorörelsen och feminismens historia från 1930-talet och framåt.


 
När kvinnorna började ta plats utanför hemmen
 


Det blev minst sagt upprörda känslor när Astrid Kindstrand 1938 som första kvinna läste TT-nyheter i radion. Den tålmodiga växeltelefonisten som svarar de arga lyssnarna heter Lilly Frid.


 
1948 är det debatt kring temat: Är kvinnan eftersatt i vårt svenska samhälle? En tjugoårig konststuderande, Stig Claesson, deltar tillsammans med några andra unga stockholmare.
 


Ett stycke väg - rapsodi om kvinnorörelsen från 1949. Här berättar bl a Sveriges första riksdagskvinna Kerstin Hesselgren om sin första riksdag.  

Stora förändringar mellan 1950 - och 70-talet
  


– Det är som om det behövde upprepas vart 30:e år att samhället måste göra sig kvitt dessa förlamande traditioner om vad som är kvinnans roll. Detta är Alva Myrdals ord i programmet Några millimeter framåt varje år från 1973. Programledare är Isa Edholm.
Maud Reuterswärd gjorde många banbrytande radioprogram kring manligt och kvinnligt under sin långa radiokarriär. Mikrofonen var t ex med när hon 1952 födde sitt tredje barn.


 
I programmet Från förvisning till förvissning från 1975 undersöker Maud Reuterswärd hur kvinnan har framställts i radion under 50 år.I programmet Kulturfönstret - Kvinnohus nu gör Tomas Blom ett reportage från kvinnokulturfestivalen i Stockholm i augusti 1978.

   

Från ilskna hemmafruar till utpumpade hemmapappor beskriver könsrollsdebatten som fördes i radio på 1950- och 70-talet. Programmet sammanställdes av Malin Bergman och Mette Göthberg 2004.


     
 

Filosofi, ideologi och tribunaler
 

– Man föds inte till kvinna, man blir det. Detta är ett av kvinnorörelsens mest kända slagord och kommer från den franska filosofen Simone de Beauvoirs bok Det andra könet från 1949.
 
Simone de Beauvoir är en ikon inom kvinnorörelsen. I Filosofiska rummet från 2002 ställs frågan: Har de Beauvoir verkligen något att säga oss idag? 


    

Udda fredag från 2002 handlar om Alva Myrdal och Simone de Beauvoirs tankar om kvinnor, män och samhälle. 

Alva Myrdal pläderade för lika villkor mellan kvinnor och män, men i programmet tycker de medverkande mycket olika om vad som är förlegat idag och vilka idéer är värda att dammas av....
       

                 

Freja! är ett av flera feministiska program som sänts i radion, Gender är ett annat. I Ellen på kvellen (Radio Ellen) handlar det om kvinnotribunalen på Palladium i Stockholm dagarna före 8 mars 1993.

         

Feminister skakar om i politiken
 


I början av 2000-talet var det många politiker som "kom ut" som feminister. Vad som egentligen ligger i begreppet feminism diskuteras 2001 i Folkradion med Amanda Rydman som programledare.


 

Efter valet 1991 bildades Stödstrumporna - ett feministiskt nätverk som bland annat  krävde halva den politiska makten, hela lönen och slut på våld mot kvinnor och barn. 

På kvinnodagen 1993 sände Ekot en intervjun med författaren, journalisten och debattören Maria-Pia Boëthius - en av Stödstrumpornas förgrundsgestalter.Inför valet 1994 aktualiserade Stödstrumporna återigen frågan om ett feministiskt parti för att tvinga fram en ökad kvinnorepresentation. Det ledde bland annat till att socialdemokraterna bestämde sig för ”varannan damernas”.


 

2005 bildas Feministiskt initiativ (F!) med den förra vänsterpartiledaren Gudrun Schyman i spetsen. De kom inte in i riksdagen året därpå, och inte heller efter valet 2010. Däremot blev F! i 2010 års val det tredje största partiet Schymans hemkommun Simrishamn.

Här är en oredigerad inspelning från en presskonferens med det nybildade F! från april 2005: