Skaraborg

Våg av bedrägerier mot företag

De senaste dagarna har en ny våg av bedrägerier drabbat företag i Skaraborg och Jönköping. Bland annat har flera åkeriföretag drabbats.

Företagen har märkt en ökning av den typen av bedrägerier där man ringer upp och frågar om företagaren är intresserad av att fortsätta ett abbonemang, och uppger sig heta något snarlikt ett känt företagsnamn.

– Under samtalets gång, i början, förstås man inte riktigt att man är på väg att bli lurad. När fakturan kommer hem så stämmer det inte alls med det man har sen tidigare, säger Thomas Morell, vd för Sveriges Åkeriföretag Skaraborg.

Blufföretagen spelar in delar av telefonsamtalet och använder som bevismaterial. Sedan begär man att kronofogden ska driva in skulden, något som leder till andra svårigheter för de drabbade företagen.

– När man är noterad hos kronofogden kommer kreditupplysningsföretagen åt de uppgifterna, och det ser ut som att man har betalningssvårigheter, vilket det inte är för det är ju tvistärenden som inte på långa vägar är avgjorda, säger Thomas Morell.

Tomas Ek
tomas.ek@sr.se