Kommuner vill ha ersättning för vindkraft

I Norrland växer missnöjet bland kommuner där det finns planer på att bygga vindkraft. Tio kommuner i Västerbotten vill ha kompensation för den negativa effekt som de anser att vindkraftsetableringar kan få för turism- och besöksnäringen.

Tio kommunalråd i Västerbotten har nu gått ihop, och i går uppvaktade de regeringen.

– Vi kräver bara att få behålla en liten del av allt som våra regioner producerar till riket i övrigt, säger Malås kommunalråd Arne Hellsten (Malålistan).

Det är tio inlandskommuner i Västerbotten som har gått ihop och kräver av regeringen att det tas fram ett system där de kommuner som säger ja till vindkraft blir ekonomiskt kompenserade på något sätt.

De menar att turism- och besöksnäringen inte kommer att kunna generera lika mycket pengar i framtida vindkraftskommuner.

I Västerbottens län finns det i dag planer på över 1 100 vindsnurror, varav 100 i Malå.

– Det lämnar ett förfulat landskap och det är det vi måste få ersättning för, säger Arne Hellsten.

Men räcker det inte med de arbetstillfällen som skapas vid vindkraftsetableringar, är inte det nog med värde som tillförs kommunen?

– Det blir väldigt få arbetstillfällen och via vattenkraften känner vi till att de kommer att centreras någonstans vid kusten.

För vattenkraften finns det i dag ett så kallat bygdeavgiftsmedel. Det är ett kompensationssystem där exempelvis byaföreningar i kommuner kan få ersättning från kraftbolagen via länsstyrelserna för den inverkan som kraftverken har haft på naturen.

Arne Hellsten i Malå är personligen mer inne på att staten borde ersätta kommunerna.

– Det påverkar inte producenter och inte konsumenter, utan det är staten som lämnar kvar lite regionalt av de skattemedel som man tar in, säger han.

Kommunförbundet i Jämtland sa nyligen att de också vill att ett system tas fram där vindkraftskommuner kompenseras. Kommunförbundet i Norrbotten har haft liknande diskussioner.

Men Ola Alterå, statssekreterare på näringsdepartementet, säger att någon statlig vindkraftsersättning inte är på gång i dagsläget.

– Det tror jag inte är aktuellt. Däremot handlar det om en diskussion på vilket sätt som kommuner och lokalbefolkning kan få del av den här positiva utvecklingen. Kan lokalbefolkningen till exempel vara delägare, och den typen av frågor. Diskussioner förs mellan kommuner och bransch kring detta och jag ser i dag ingen anledning för staten att ge sig in i den diskussionen, säger Ola Alterå, statssekreterare på näringsdepartementet.


Nils Eklund
nils.eklund@sr.se

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se