Christer Engelhardt

Vill ha Havsmyndigheten till Gotland

"Lägg den nya havsmyndigheten som regeringen skall skapa på Gotland. Vi har fått för få statliga jobb utlokaliserade till ön". Det anser den gotländska socialdemokratisk riksdagsledamoten Christer Engelhardt

Han har vid flertal tillfällen motionerat i riksdagen om fiske, havspolitik och om situationen i Östersjön.

Regeringen har nu beslutat att lägga ner Fiskeriverket i Göteborg. Istället skall en ny Havsmyndighet bildas, som skall ta hand om havs- och havsmiljöfrågor.

Miljöministern förklarade i helgen att även den nya myndigheten skall ligga i Göteborg. Det tycker inte Crister Engelhardt, som anser att delar av havsmyndigheten mycket väl kan ligga på Gotland.