Brist på D-vitamin kan leda till autism

Brist på D-vitamin kan vara orsaken till att barn med somaliska bakgrund löper större risk än svenska barn att utveckla autism. Det visar en ännu icke publicerad forskningsstudie från Karolinska Universitetssjukhuset. Mats Humble, överläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala medverkar.