Håkan Sandvik

Jag är präst i Nykvarn.
"Vad man ser beror på åt vilket håll man står vänd."
Det är en utmaning att våga se på vår situation och företeelser i samhället från ett annat perspektiv än vi är vana vid. Ja, att våga byta perspektiv är faktiskt en förutsättning för att förstå andra människor och andra kulturer - det är en förutsättning för fred.
Under de år jag har bott i Mellanöstern har jag tvingats byta perspektiv på många frågor. Detsamma sker när jag som präst möter människor i vardagsliv, sorg- och glädjestunder och när jag arbetar med flyktingar från olika delar av världen.
Mitt perspektiv är bara ett av många möjliga perspektiv. Genom att lyssna till andra blir mitt mentala synfält bredare.
"Tankar för dagen" är ett forum för att kunna "smaka" på andra perspektiv - ge tid till eftertanke - utmana.