Antalet varsel minskar kraftigt

Antalet personer som varslades om uppsägning i länet i januari minskade kraftigt. Då varslades 800 personer.  Det är 1 900 färre än i januari i fjol, och även jämfört med i december minskar antalet varslade. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen.

Marie Linell Persson, marknadsområdeschef vid Arbetsförmedlingen i Stockholm, ser positiva tecken på arbetsmarknaden. Bland annat fick 6 800 av de inskrivna jobb under januari.

Men samtidigt fortsätter arbetslösheten att öka i länet: 47 400 personer av de inskrivna vid länets arbetsförmedlingar var registrerade som arbetslösa vid månadens slut. Det är 13 300 fler än under motsvarande tidpunkt förra året, och innebär en arbetslöshet på 3,6 procent i länet.

Länets högsta arbetslöshet har Södertälje och Botkyrka. I Södertälje ligger arbetslösheten på nära 7 procent.

Marie Linell Persson, marknadsområdeschef vid Arbetsförmedlingen i Stockholm, ser positiva tecken på arbetsmarknaden. Bland annat fick 6 800 av de inskrivna jobb under januari.