Unga hbt-personer mår sämre än andra

Unga homo- bi- och transpersoner mår sämre än unga heteropersoner, visar en ny rapport från Ungdomsstyrelsen.

Bland 16- till 25-åringar utsätts personer som definierar sig som hbt oftare utsätts för fysiskt våld än andra och blir dessutom oftare diskriminerade och kränkta, enligt rapporten.

Undersökningen visar också att många inom hbt-gruppen har lågt förtroende för olika myndigheter eftersom de känner sig diskriminerade när de möter personalen.