Svenska soldater köpte sex i Tyskland

De 18 svenska yrkessoldater som i höstas köpte sex i Tyskland under en militärövning får inget disciplinärt straff av försvaret, trots att det strider mot den värdegrund som militären arbetar efter. Patrik Petersson jämställdhetsansvarig på K3 i Karlsborg. Sandra Falk, värnpliktig vid ledningsregementet i Enköping.