kulturpolitik

Vad hände med kulturutredningen?

Sommaren 2008 lämnade idéhistorikern och kulturskribenten David Karlsson sin post som sekreterare i Kulturutredningen, efter ett års arbete. Och han var inte ensam. Informationschefen hoppade också av och kort därefter petades huvudsekreteraren från sin post. Själva betänkandet fick sedemera hårt kritik och ledde till ganska få, konkreta reformförslag.
  I morgon kommer David Karlssons bok En kulturutredning: pengar, konst och politik. En kulturpolitisk essä och ett "försök att förstå varför det gick som det gjorde med kulturutredningen".