VETANDETS VÄRLD, FRE 26 FEB

Kvicksilver, metallernas Transformer

Sedan 60-talets oro inför upptäckten av kvicksilvrets farlighet, då gäddor och gösar lagrat på sig mängder av metallen i sin mest nervskadande form, har man inte hört så mycket.  Men metallen finns kvar, inte minst i skogen.

På 90-talet dök det upp igen, mest för att tala om att svartlistningen av kvicksilverförorenade sjöar upphävts. Det berodde inte så mycket på att metallen plötsligt var ofarlig, utan snarare på att ingen kunde hålla koll på alla tusentals skogssjöar med kvicksilvergäddor i djupet.

Men varför hamnade det kvicksilver i skogssjöar, långt borta från industrier och avgaser?

Denna märkliga metall som kan flyta och förångas, och ta på sig olika kemiska utklädningskläder, och lura sig in i levande organismer, den finns i skogsmark.

På Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala försöker man nu lista ut vad det är som driver ut kvicksilvret ur jorden. Det verkar inte vara vare sig avverkningen eller markberedningen utan snarare körningen i skogen som är boven.

Doktoranden Karin Eklöf och professor Kevin Bishop svarar på frågorna om skog och vatten och kvicksilver.

AnnLouise Martin

vet@sr.se