SÄPO ska granska radikal islamism

SÄPO kommer på regeringens uppdrag att utreda förekomsten av våldsbejakande radikal islamism i Sverige. Hur klokt är det? Debatt mellan Fatima Doubakil, från muslimska mänskligarättigheterskommitén och Fredrik Malm, (FP) riksdagsledamot. 16-timmen