WRC

Petter Solbergs spoiler stals

Petter Solberg tappade inte spoilern när har körde av vägen. Den satt på sniskan och det var en man i publiken som helt sonika slet loss den och sprang i väg med den, berättar teamfolket för SR Värmland. Två andra män i publiken blev förbannade, sprang efter och tog tillbaka den.