Teaterarbetsgivarna:

"En väldigt negativ överraskning"

Arbetsgivarna på svenska teatrar är överraskade över mängden sexuella trakasserier inom svensk teater och film. Nästan varannan kvinnlig och mer än var tionde manlig skådespelare berättar att de blivit trakasserade, visar ekots granskning.

Vi har intervjuat kvinnor och män som blivit utsatta. De är anonyma och deras berättelser har lästs in av medarbetare på Sveriges Radio.

"Första gången var på en mellanstor institutionsteater. Jag var på belysningsavdelningen. Hur det än var så blev jag hembjuden till regissören. Han var fast anställd och en gubbe på 50 sådär. Jag undrade lite varför, men han var ändå regissören så jag gick dit i alla fall. Nästan direkt visade de sovrummet. De tog mig på axeln och sa att det är alltid trevligt med en trekant och sedan talade de om hur det fungerade rent tekniskt. Då gick jag därifrån direkt."

Ekot skickade ut en enkät till Teaterförbundet och vi fick tillbaka drygt 1 600 svar. Bland dem fann vi 365 som svarat att de utsatts för sexuella trakasserier.

"Själv har jag främst varit utsatt för fysiska trakasserier men den verbala miljön kan vara ganska rå, inte minst kring maskörens stol där jag jobbar. "Vill du knulla med mig?" har män frågat, rakt på bara. De passar på när jag är upptagen med annat, innan föreställning och har flera maskeringar. Samtidigt som jag har en mask att göra på en skådis kommer en annan skådis fram och nyper i häcken, tar i midjan på ett sätt som inte är okej. Det kan också hända när man har passningar bakom scen när man inte kan värja sig och måste vara tyst."

Var tredje kvinna inom teatern och filmen svarade att de drabbats. Då är alla yrken med, från maskörer och tekniker till skådespelare. Tar man bara och tittar på kvinnliga skådespelare så svarar nästan varannan att hon blivit sexuellt trakasserad, bland de manliga skådespelarna är det var tionde.

De som skickat in enkäten berättar också om att det vanligaste är att det är en man och en kollega som trakasserat. Men nästan varannan säger att det var en arbetsledare som gjorde det.

"Till slut var det en vårfest på teatern. Då kom han fram igen och var efter mig, både verbalt och fysiskt. "Du vill ha mig, du vet inte vad du missar om du inte gör det, du är ingenting, jag är scenograf och har varit musiker." Han tyckte att hans konstnärskap gjorde att han hade rätt till mig. Då blir jag jättearg och säger till honom att jag kommer att knäcka näsbenet på honom om han pratar med mig igen. Det säger jag framför cheferna på teatern som är med på festen, även den högste chefen för teatern står där, men ingen gör något."

Sture Carlsson är direktör på arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst och han är överraskad av siffrorna.

– Ja, min reaktion är att vi vet att det här förekommer men att det förekommer i den här utsträckningen, det är en väldigt negativ överraskning, det är mera bekymmersamt än vad jag trodde.

Just det här med att de som har svarat så uppger nästan hälften att det är arbetsledaren som har varit den som har trakasserat?

– Det är väl närmast obegripligt, skulle jag vilja säga. Att vi i vår moderna tid inte har kommit längre, det är oacceptabelt.

Oftast finns det inga speciella krav kopplat till trakasserierna, men i vissa fall handlar det om att få roller, anställning eller befordran. Staffan Olzon har under lång tid jobbat som regissör och teaterchef.

– Det är inte lätt att säga ifrån till en teaterchef. Man kan svälja en hel del. Därför man vet att man kanske inte får något jobb nästa termin.

Reporter Jesper Lindau
jesper.lindau@sr.se

Research Victoria Gaunitz
victoria.gaunitz@sr.se