klimathotet

Mer kritik mot FN:s klimatpanel

Det kommer mer och mer kritik mot FN:s klimatpanel IPCC och deras rapporter om global uppvärmning.

Klimatpanelen har haft flera faktafel senaste tiden - bland annat överdrev de grovt när de sade att glaciärerna i Himalaya skulle vara helt borta år 2035.

Gunnar Öquist, ständig sekreterare i svenska Kungliga vetenskapsakademin, tycker att klimatpanelens faktagranskning måste utredas.

– Det enkla svaret är väl att granskningsprocessen i några avseenden har klickat. Det får det inte göra.

Det han syftar på är en IPCC-rapport från 2007 där de skriver att Himalayas glaciärer är på väg att smälta bort i väldigt snabb takt, och troligen kommer att vara borta år 2035.

"Underlaget håller inte"
– Nu visar det sig att det underlaget inte håller och det är klart att jag är besviken över det. Samtidigt förtar det inte hela den stora bilden över allvaret i klimatfrågan, säger Gunnar Öquist.

Men IPCC har gjort fel i fler fall än det med Himalaya. Fakta de har presenterat om att isen på bergstoppar i bland annat Anderna och Alperna försvinner på grund av klimatförändringar, kom delvis från en ovetenskaplig artikel i en tidning för bergsklättrare.

Bland geografistudenterna på Stockholms universitet träffar jag Martin Sjöqvist och Sara Johansson, som säger att de har tyckt länge att IPCC fokuserar för hårt på uppvärmningen.

"Vi är inne i en kall period - uppvärmning är inget konstigt"
– Det är inte riktigt så enkelt att du bara kan ta data från en kort period bakåt i tiden och utifrån det uttala sig om vårt förändrade klimat på jorden. Vi är just nu inne i en väldigt kall period, så en uppvärmning är absolut inget konstigt.

– Och när det visar sig att uppvärmningen kanske inte är hundra procent beroende av mänsklig aktivitet, då faller hela korthuset.

Martin och Sara hoppas att kritiken mot klimatpanelen inte ska förstöra miljömedvetenheten bland folk, och säger att det bästa vore om det här fick politiker att fokusera mindre på uppvärmningen och mer på annan miljöförstöring som giftiga ämnen till exempel.

– Det kanske kan vara en bra vändpunkt att utvidga diskussionsfältet.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se