P1-MORGON ONSDAG 17 FEBRUARI

Kristendomens ställning i skolan

Det nya förslaget till kursplan i religionskunskap har väckt starka protester- eftersom texter om kristendomens betydelse tagits bort. Debatt mellan Jan Björklund, utbildningsminister (FP) och Lars Ohly (V) om kristendomen i skolan.