torsdag 18 februari

Sex, droger & den svenska modellen

Så här ett kvartssekel senare framstår det som mirakulöst, men Nils Bejerot fick hela det svenska samhället att marschera i takt; samtliga politiska partier, alla tidningar, varenda folkrörelse, hela skolväsendet och varje enskild polis enades i övertygelsen att en av Sveriges själva essenser var det narkotikafria samhället. 
                                                       – Magnus Linton

I Colombia har den kristna högern något överraskande börjat hålla fram Sverige som en mönsterstat. Anledningen är den svenska nolltoleransen mot droger. Magnus Linton ger sin syn på Colombias grundlagsfästa drogliberalism och landets relation till den svenska drogpolitiken.

Obs tema om J-ordet fortsätter med att Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, läser den brittiska sociologen Sylvia Walbys bok Globalization & Inequalities: Complexity and Contested Modernities. Walby undersöker olika ekonomiska systems förhållande till social rättvisa och håller fram Sverige som ett föregångsland. Men hon är dåligt påläst, tycker Tiina Rosenberg som anser att Sverige har förlorat kontakten med sina socialdemokratiska rötter och att detta utgör ett hot mot jämlikheten.

Litteratur:
Sylvia Walby: Globalization & Inequalities: Complexity and Contested Modernities (SAGE, 2009)