Vilt problem på länets vägar

Risken att råka ut för en viltolycka är stor i Jönköping. Länet tillhör ett av de mest olycksdrabbade i landet - bara hittills i år har det inträffat 500 fler olyckor än under samma period förra året.

Ett av problemen är att polisen som är ansvariga för viltet på vägarna inte har resurser att åka ut.

– Vi har inte resurser att åka ut till alla de rådjuren, man får hoppas att det går väl. Är det älgar som går på fel sida viltstängslet så åker vi i regel ut för att varna trafikanter och för att försöka fösa älgarna till rätt sida berättar Bo Kellert hos polisen i Jönköping.

Snödjupet i länets skogar är i år betydligt djupare än vanligt och det har medfört att älgar och rådjur får svårt att ta sig fram och därför söker de sig ut mot vägarna i större utsträckning än under en snöfattig vinter.

På trafikredaktionen på Sveriges Radio har det varit fullt upp den senaste tiden att rapportera om alla viltvarningar.

– Den här perioden har det varit så fruktansvärt mycket vilt så det är ogörligt att rapportera om varje enskilt vilt som rör sig på och kring vägar, man får hålla sig ganska allmänt - att man får räkna med att man kan stöta på vilt säger Johan Wiberg på trafikredaktionen i Jönköping.

Men även om trafikredaktionen går ut med en viltvarning så händer det ibland att det inträffar en viltolycka med just det aktuella djuret några minuter senare eftersom polisen ibland inte hinner åka ut och varna. I lagen om skydd mot olyckor står det också omnämnt att räddningstjänsten ska rycka ut om det föreligger överhängande fara för olycka, vilket kan vara fallet när en älg befinner sig på fel sida viltstängslet. Det har inträffat vid några tillfällen berättar Göran Melin på Räddningstjänsten i Jönköping.

– Ja, det har det gjort men det är enstaka sådana larm vi har haft.

Vad ser du för problem om varken polis eller räddningstjänst har möjlighet att rycka ut vid ett sådant här tillfälle?

– Ytterst kan det ju leda till en ny trafikolycka naturligtvis, och det är det vi gemensamt vill förhindra säger Göran Melin.

Mattias Sundler
mattias.sundler@sr.se

Kjell Ahlkvist
kjell.ahlkvist@sr.se