umeå

Golvrasförhandlingar avslutade

Hovrättsförhandlingarna efter förre Norrlandsoperachefen Magnus Aspegrens överklagande avslutades idag. Hovrättens dom blir offentlig den 3 mars.

Aspegren har överklagat den dom om dagsböter som Tingsrätten tidigare avkunnat - vållande av kroppsskada och framkallande av annan. Aspegren har motiverat överklagan med att han anser att fastighetsägaren, Umeå kommu, borde ha ansvaret eftersom Operan hyr lokalerna.
Om Hovrätten frikänner slipper Aspegren både dagsböter på sammanlagt 66 000 kronor och övriga rättegångskostnader som vid det här laget uppgår till drygt 300 000 kronor.