blekinge

Stopp för hemspråk blir viktig valfråga för SD

En av de viktigaste frågorna i Sverigedemokraternas valmanifest inför riksdagsvalet är att slopa hemspråksundervisningen. Men partiet får mothugg.

Enligt partiet ska det inte vara en statlig eller kommunal angelägenhet att erbjuda elever lektioner i deras modersmål.

Annan uppfattning
Ulla Ståhl, rektor på Sunnadalskolan i Karlskrona, har en helt annan uppfattning än Sverigedemokraterna.

– Modersmålet är enormt viktigt. Jag sa det under en information till föräldrar att de här barnen är rika, för de har sitt modersmål och så har de svenskan också.

Betydelsefullt
I helgen firades modersmålens dag på olika håll i landet, bland annat på Sunnadalsskolan i Karlskrona.

Det är ett årligt Unesco-arrangemang över hela världen som ska uppmärksamma hur betydelsefullt modersmålet är för de flerspråkiga barnens utveckling.

Stort hinder
Men Rickhard Jomshof, Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskrona och ledamot i partiets styrelse, ser hemspråket som ett allvarligt hinder i den svenska skolan.

En av de viktigaste frågorna som hans parti går till val på är att slopa hemspråksundervisningen helt.

Ökar segregationen
Enligt Richard Jomshof innebär varje hemspråkslektion ett hot mot svenska språkkunskaper samt att segregationen ökar.

– De som kommer till Sverige ska lära sig svenska, då är det svenska som ska vara deras modersmål. Pengarna man sparar skulle göra större nytta i svenskundervisningen, säger han.

Forskaren Charlotte Haglund, som i tolv år forskat kring tvåspråkighet, är inne på samma linje som rektorn Ulla Ståhl och menar att det rör sig om en vanföreställning att goda kunskaper i modersmålet försvårar inlärningen av ett annat språk.

Fördel med två språk
Tvärtom är det, enligt Charlotte Haglund en fördel att vara tvåspråkig när det gäller spårkinlärning.

– Det som modersmålsundervisningen gör är att den hjälper eleverna att lära sig komplexa termer på det egna hemspråket, och då blir det också ett stöd för svenskan.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se