Missbrukare på Lönngården

I Malmö finns ett ovanligt lägenhetsboende för äldre missbrukare. Ett boende som samhället gör stora sociala och ekonomiska vinster på. Det kontroversiella med Lönngården är dock att missbrukarna får fortsätta dricka, men bara i den egna lägenheten, inte på gemensamma platser i huset. Det har även lett till mindre drickande. Reportage av Gösta Lempert. 16-timmen