Medvedev tar krafttag mot ryska polisen

Rysslands president Dmitrij Medvedev har nu presenterat detaljerna i de utlovade reformerna av det kritiserade ryska polisväsendet. Det kan bli de mest genomgripande förändringarna av den ryska samhällsapparaten sedan Sovjetunionens fall.

– Under de kommande två åren måste polismyndighetens personalstyrka minska med 20 procent, sa president Dmitrij Medvedev vid ett möte med högt uppsatta polisbefäl.

Det ryska inrikesministeriet, som organiserar landets polisväsende, ska minskas med hälften.

Åtgärdsprogrammet är ett svar på den långa rad av allvarliga brott som begåtts av ryska poliser under förra året och som ytterligare undergrävt den ryska allmänhetens redan låga förtroende för landets rättsväsende.

Varje vecka rapporterar ryska medier om nya skandaler med poliser inblandade och Rysslands politiska ledning säger sig nu vilja göra något åt problemen.

Dmitrij Medvedev sa under mötet på inrikesministeriet att de ca 15 000 kända fallen av korruption inom polisen förra året bara är toppen på ett isberg.

För att bekämpa korruptionen föreslås nu bland annat en höjning av de mycket låga polislönerna.

Den ryska polisens arbetsuppgifter ska också i högre grad koncentreras till brottsbekämpning.

Flera ansvarsområden kring till exempel illegal invandring och bilbesiktning ska flyttas över till andra myndigheter.

För att ge extra tyngd åt sitt framträdande inför landets polisledning avskedade den ryske presidenten 16 befäl från regioner där särskilt allvarliga anklagelser riktats mot polisen.

Dessutom sparkades i går två biträdande inrikesministrar medan Rysslands inrikesminister Rasjid Nurgalijev tills vidare får behålla jobbet.

Nurgalijev har nu en månad på sig att utarbeta en detaljplan för reformerna med konkreta förslag på hur poliskorruptionen ska bekämpas och hur rekryteringen av poliser kan förbättras.

Fredrik Wadström, Moskva
fredrik.wadstrom@sr.se