Rwanda - från folkmord till mönsterland?

Stort reportage från Rwanda, där disciplin och organisationstradition har gjort landet till en av de mest framstående ekonomierna i sin region. Samma drag gjorde utförandet av folkmordet möjligt för 16 år sedan. Vart går landet nu?