Forskare vill skydda IPCC:s kärna

Vetenskapsradion fortsätter sin granskning av felen i FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport. De uppgifter som hittills framkommit finns i den del som handlar om den globala uppvärmningens konsekvenser. Nu säger flera tunga svenska forskare att IPCC:s vetenskapliga kärna måste skyddas.

Klimatpanelens arbete är uppdelat i tre arbetsgrupper. Arbetsgrupp 1 undersöker hur människans koldioxidutsläpp påverkar jordens klimat, medan de övriga två grupperna studerar konsekvenserna av klimatförändringen och hur vi kan hantera den. De felaktigheter som uppdagats den senaste tiden har alla rört den senare delen av rapporten.

De svenska IPCC-forskarna Markku Rummukainen, Erland Källén och Caroline Leck säger att det finns en skillnad i arbetssätt mellan IPCC:s arbetsgrupper. Arbetsgrupp 1 använder sig uteslutande av vetenskaplig litteratur, medan de övriga två grupperna också använder sig av andra typer av källor.

– Jag har alltid sett arbetsgrupp 1 som själva kärnan i IPCC, och i den utsträckning som fel i arbetsgrupp 2 och 3 påverkar trovärdigheten så tycker jag att de borde lyftas ut till en separat struktur, säger Christian Azar, professor på Chalmers.

De klimatforskare vi talat med är alla överens om att de viktiga slutsatserna i IPCC:s centrala första del står fast.

– Den uppvärmning vi sett under 1900-talet är svår att förklara på annat sätt än med människans utsläpp av koldioxid och om vi fortsätter på samma sätt i framtiden kommer klimatet att bli väldigt mycket varmare, enligt Erland Källén forskningschef på The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts i England.

Ulrika Björkstén och Camilla Widebeck
klotet@sr.se

Länkar: