Fel om afrikajordbruk i IPCC-rapport

FN:s klimatpanel IPCC har publicerat ytterligare fel i sin senaste rapport från 2007 visar Vetenskapsradions granskning. I sammanfattningen för beslutsfattare påstås att det regnförsörjda jordbruket i en del afrikanska länder kan minska med upp till 50 procent redan till år 2020. Uppgiften bygger på ogranskade studier från tre nordafrikanska länder och siffror har dessutom blandats ihop.

– Torrperioder orsakar ofta skördebortfall på 50 % eller mer, och det finns också starkt stöd för att klimatförändringen kan göra sådana torrperioder vanligare. De här två sakerna har satts ihop till slutsatsen om 50 %s minskade skördar, säger professor Chris Field vid Stanford University som ska leda arbetet med att ta fram en ny IPCC-rapport till år 2014.

Det är på vägen från panelens grundrapport om effekter till den kortare och mer spridda sammanfattningen som felet skedde: Siffran 50 % som först betecknade vad ett torrår kan innebära kom att beskriva den befarade utvecklingen som helhet fram till 2020.
Eftersom det är just sammanfattningarna av klimatpanelens omfattande rapporter som är mest lästa, så har den här uppgiften fått stor spridning och bland annat citerats av FN:s generalsekreterare.

Att få fram en vetenskapligt grundad skattning av hur det regnförsörjda jordbruket i Afrika påverkas av en klimatförändring, är inte lätt. Ingen sådan finns, enligt den tyske forskaren Holger Hoff verksam vid Swedish Environment institute. Flera viktiga faktorer är rätt så väl kända. Det väntas bli varmare, mer variation i klimatet, mer regn på en del håll och mindre på andra, men forskningen klarar inte att väga ihop alla faktorer.
– Vi kan ännu inte kombinera ihop alla dessa faktorer för att få en helhetsbild, säger Holger Hoff vid Swedish Environment institute.

Reportrar Ulrika Björksten och Camilla Widebeck.
Klotet@sr.se