Jämlikhet styrs av biologi

Ny forskning visar för första gången att jämlikhetsbegrepp, att inte vilja roffa åt sig allt på andras bekostnad, är inprogrammerat i hjärnan och inte i första hand en effekt av social anpassning. Det är amerikanska forskare som mätt hur hjärnan reagerar på jämlikhet och ojämlikhet. Det visade sig att det i den mänskliga hjärnan finns ett inbyggt starkt motstånd mot ojämlikhet.

Alla som trodde att strävan efter en jämlik fördelning var något som samhällsutvecklingen drivit fram, måste nu kanske tänka om lite grann. Amerikanska forskare har i experiment visat att det i våra hjärnor finns djupt nedärvda mekanismer för rättvis fördelning.

– Man har hittat ett fynd i hjärnan som tyder på att det finns ett basalt, inkodat motstånd mot ojämlika fördelningar, i det här fallet pengar, säger Martin Ingvar, professor i neurofysiologi på Karolinska Institutet som har läst den nya studien.

Diskussionen om det är det sociala eller det biologiska som står för solidaritet inom gruppen, alltså att man delar med sig och hjälper andra, är en gammal diskussion. Resonemanget har varit att det biologiska står för egoism, att våra djuriska instinkter strävar efter att maximera vinster för individen, medans samhället står för det altruistiska, osjälviska, som lett till att vi kunnat bygga en civilisation.

I experimentet fick slumpvis utvalda personer en symbolisk stor eller liten summa pengar, alltså att de fick spela rik respektive fattig. Sen lästes aktiviteten i deras hjärnor av i en magnetkamera samtidigt som de presenterades för olika fördelningsscenarier. Vid ojämn fördelning så reagerade de rika försökspersonerna starkare på orättvis fördelning:

– Man visar att den som har det bra reagerar annorlunda på ett fördelningsförslag än den som inte har det bra, och den skillnaden är inte tidigare bevisad. Det är ett distinkt nytt steg, säger Martin Ingvar.

Marcus Hansson
vet@sr.se

Referens:
Nature, vol 463, 25 februari 2010. Doi:10.1038/nature08785